Kormetal Politikaları

Kalite Politikası

Kormetal olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak, müşteri geri bildirimlerini kalitemizi artırmak için etkin bir şekilde değerlendirmek, ürünlerimizi tam zamanında ulaştırmak ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek en büyük hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda belirlediğimiz politikalarımız:

 • Müşterilerimize istediği zamanda, istediği kalitede ve Pazar fiyatına uygun ürünler sağlamak,
 • Bunun için kullanılan tüm ürün ve kalite yönetim sistemi süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yalın üretim prensipleri dahilinde sürekli olarak iyileştirmek,
 • Bu süreçleri yöneten ekip çalışması ve takım ruhunu benimsemiş insan kaynaklarının nitelikli olmasını sağlamak için sürekli eğitim olanaklarını sağlamak ve değer katan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirmek,
 • Bu süreçlere ait hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak risk ve fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile kalite yönetim sistemlerini kurmak ve sürekli iyileştirmek,
 • Süreçlerin doğal kaynakları etkili kullanmasını sağlayarak çevreye saygılı ürünler üretmek.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kormetal, tüm üretim süreçlerinde öncelikli olarak insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, meydana gelebilecek her türlü riskleri, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Yüksek ve alçak basınçlı döküm sektöründe müşteri memnuniyetine yönelik, ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartları çerçevesinde çevresel etkiler dahil ilgili hassasiyetle ürün sunan firmamız, temiz ve yaşanabilir bir dünya için gerekliliklere uymak koşulu ile uyguladığı her faaliyette kaynak kullanımını minimuma indirmeyi, böylece verimlilik ve kaliteyi ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için Kormetal;

 • Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer güncel şartlara uymayı,
 • Kormetal adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
 • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
 • Alçak ve yüksek basınç yöntemiyle yapılan döküm, işleme, boya, kumlama ve çapak alma proseslerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde kaynak kullanımını en aza indirmeyi göz önünde bulundurmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kültürünün gelişmesi için Kormetal adına (firma içi çalışanlar, paydaşlar, ortaklar, müşteriler) eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
 • Hedeflere ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı taahhüt eder.

Enerji Politikası

KORMETAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla KORMETAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak;

 • Çalışanlarımızın ve Üst Yönetimin tam katılım ve desteği ile tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarımıza, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında, enerji sarfiyatının önlenmesi ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliği uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, bu amaca uygun olarak sistem kurmayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
 • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlarımızı ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için teknolojik gelişmeleri takip ederek, kuruluşumuzun genelinde başta çalışanlarımız olmak üzere gerekli kaynakları ve gerekli alt yapıyı sağlamayı,

taahhüt ederiz.

İnsan Kaynakları Politikası

Doğru yetiştirilmiş bir çalışanın bir şirket için en büyük kazanç olduğunu biliyoruz.

Hayalleri olan ve kendini geliştirme isteğinde olan parlak zihinleri bu doğrultuda elimizden geldiğince destekliyoruz. Kusursuz bir makine gibi işleyen çalışma sistemimizde ahengi yakalamak için tüm çalışanlarımıza ekip ruhunu aşılayıp daha efektif ve yetkin bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Doğru insanı doğru konumda kullanarak “insan kaynağını” verimli kullanmak için çalışanlarımızın yetenek ve yeterliliklerini iyi analiz ediyoruz.